Witamy na stronie Pomorskiego Instytutu Certyfikacji

Jesteśmy liderami badań oraz certyfikacji zgodności z normami polskimi PN, europejskimi EN, branżowymi BN oraz dyrektywami EU.
Naszą specjalnością jest certyfikacji w zakresie:
- spełnienia wymagań norm PN, EN, DIN, NIST
- oznakowania CE
- klasyfikacji substancji chemicznych i mieszanin CLP
- urządzeń elektrycznych (dyrektywa elektryczna, SEP)
- urządzeń mechanicznych (dyrektywa maszynowa)
- komór laminarnych
- urządzeń laboratoryjnych
- badań nietypowych (np. szkło)
Kontakt:
Oznakowanie CE
ce@pic.org.pl

Dyrektywy UE (elektryczna, maszynowa)
ue@pic.org.pl

Polskie Normy
pn@pic.org.pl

Normy Branżowe
bn@pic.org.pl

Pozostałe Badania
inne@pic.org.pl

Sekretariat
biuro@pic.org.pl
Copyright PIC (2015)